تلفن:
۰۲۱۲۲۷۷۶۶۲۷
كد پستي 
1959617458 
آدرس
بخش مرکزی ، شهر تهران، محله اختیاریه ، خیابان دیباجی جنوبی ، بن بست شهروی ، پلاک -۴ ، طبقه اول ، واحد ۱۱
:ایمیل
info@ravankavirafei.com